GALVA AKADEMİ

Galva Akademi

Sıcak daldırma galvanize dair tüm sorularınızı galvaakademi@galder.org.tr adresine gönderebiliriz.

Tuz püskürtme testi farklı tip kaplamaları karşılaştırırken neden kullanılmamalıdır? 

Galvanizleme sonrası çelik soğuyarak yaklaşık 450 C’den ortam sıcaklığına düşer. Eğer suyla soğutulursa bu süreç hızlı olur ancak her galvanizcinin soğutma banyosu olmayabilir ve su vermek çeliğin distorsiyon potansiyeli nedeniyle bazı tasarımlarda tavsiye edilmez. Yeni galvanizlenen çelik doğal yoldan soğumaya bırakıldığında (sulamadan) çeliğin ortam sıcaklığına ulaşması birkaç saat alabilir. İnce olan çelik hızla soğurken, daha kalın olanın soğuması zaman alır. Bazen tek bir parça farklı soğuma hızları olabilir.

Örnek: Kare bir plakanın dış tarafı iç bölümden daha hızlı soğur. İç kısım daha uzun süre sıcak kaldığı için, özellikle 550 F ve üzerindeki sıcaklıklarda olduğu sürece dış bölümde kalan serbest çinko (eta) tabakasını kullarak galvanizleme reaksiyonunu devam ettirmesi mümkündür. İç bölüm reaksiyona devam ederken soğuyan dış bölüm galvanizlemeyi sürdürmediği için düzensiz bir renk görünümü oluşur ancak bu korozyon koruma performansını etkileyen bir durum değildir. Bu nedenle ASTM standartlarına göre kabul edilebilir.

Galvaniz, çeliği korozyona karşı nasıl korur?

Galvanizleme prosesi, çelik yüzeyi ile atmosferdeki korozif etkenler arasında sızdırmaz bir bariyer oluşturur. Bu bariyer, çelik yüzeyini olumsuz etkileyebilecek nem ve korozif etkisi olan klorit ve sülfitleri geçirmez. Galvaniz yüzeyi daha da önemlisi çeliğe anodik olur. Bunun anlamı, galvanizli yüzeyin çelikten önce tükenene kadar tamamen korozyona uğrayarak çeliği korozyondan korumasıdır.
Galvanizleme prosesinin temel adımları nelerdir?

Proses  4  adımdan oluşmaktadır.

Bunlar:

1.Ön inceleme: Üretilen yapısal çeliğin öncelikle nerede kullanılacağı belirlenir.Gerekirse , numune üzerindeki  belirli yapılar , akıtma boşlukları ve tüm genel tasarım özellikleri incelenmelidir.Bu , kaliteli bir galvaniz kaplama prosesi yapmamıza büyük fayda sağlar.

2.Temizleme: Çelik numune kir ve gres gibi organik metaryellerden arındırılmak üzere yakıcı özelliği olan bir solüsyona daldırılır.Bunu takiben , pas ve pullu tabakadan arındırmak üzere  bir asit banyosuna(hidroklorik veya sülfirik) daldırılır. Son olarak çelik , flux(eritici madde)  banyosuna indirilir. Bu çelik ve çinkonun reaksiyona kolayca girmesini sağlar ve çeliğin oksidasyona uğramasını geciktirir. (Çelik mükemmel bir şekilde temizlenmezse çinko ile reaksiyon vermeyecektir.)

3.Galvanizleme: Temizlenmiş çelik, 850F  sıcaklığında olan ergimiş çinko içine daldırılır.Burada çelik ve çinko metalurjik reaksiyon vererek demir-çinko intermetalik tabakasını (form 3) ve saf çinko tabakasını oluşturur.

4.Son inceleme: Galvanizlenmiş çelik gözle incelenerek görünüm olarak galvanizin iyi olup olmadığı irdelenir. Daha sonra manyetik kalınlık ölçme cihazı ile kaplama kalınlığı ölçülür.

Galvanizlenmiş çeliğe boya işlemi yapılabilir mi? Faydası nedir?

Tabi ki galvanizlenmiş çeliğe boya işlemi olur. Bu işlem “DUBLEKS KAPLAMA” olarak bilinir. Burada çinko ve boyanın oluşturduğu sinerjik etki korozyon karşısında sadece galvanizlenmiş malzemeden daha fazla bir korunum sağlar. Dış yüzeydeki boya atmosferin agresif ataklarını engeller, geciktirir, alt kısımdaki galvaniz film tabakası ise metali koruduğu gibi boyanın da çatlamasını önler, ömrünü uzatır. Galvanizlenmiş çeliğin üzerine yapılan boya da galvaniz tabakasının ömrünü uzatmaktadır. Yani her iki uygulama birlikte olduğunda yüksek bir sinerjik etki oluşur. Bununla beraber dubleks kaplamalar, yeniden boyamayı, güvenlik damgalamalarını ve renkli kodlamaları kolaylaştırır. Ayrıca renkli şekilde fark edilmenin istendiği farklı kullanım alanlarının da önünü açar.(Renkli şehir mobilyaları, çocuk parkları, duraklar, vb.)

Galvanizlenmiş çeliğin görünümü neden projeye ya da malzeme cinslerine göre değişiyor?

Çeliğin kimyasal yapısı, galvanizlemede kaplama kalınlığını ve görünümü etkileyen temel faktördür. Çelik firmalarınca sürekli dökümü yapılan çelik ürünlerinin kimyası geniş skalalarda değişmektedir. Özellikle çelik yapısı içerisinde bulunan silisyum oranı dış görüntüyü etkileyen en önemli faktördür.(Sandelin Effect). Bu, kaplama görünümlerinde çeşitliliklere yol açar. Galvanizciler kaplama görünümünü, çinko kazanları içine bazı katkı maddeleri koyarak değiştirebilirler(Parlak, mat gri, pullu). Bu görünüm değişikliği, galvanizle korozyondan korunmada kesinlikle bir değişiklik yaratmaz. Galvanize uygun malzeme kriterleriyle ilgili olarak web sitemizden (www.galder.org.tr) Teknik Bilgiler bölümümüzü inceleyebilirsiniz.

Neden bazı levha malzemelerin kenarlarında kaplamanın sağlam durmasında sorun yaşıyoruz? 

Sac / plaka türü malzemelerin kenarları birçok farklı üretim aşamasından geçerek hazırlanır. Çoğu kenarlar kritik ölçülere sahip değilse ya da çelik düşük mukavemetliyse büyük makineler tarafından kesilir. Diğer plakaların kenarları bilgisayar kontrollü lazer kesme masalarında kesilebilir.  Sac plakaların kenarlarını kesmenin diğer bir metodu da oksijen alevle kesmedir. Üretici bu yöntemlerden birini veya başka teknikleri kullanarak çelik montajları için doğru ölçüde plakayı keserler.

Bu kesme tekniklerinden bazıları temiz bir kenar oluşturur, fakat kesme esnasında yöntemin çelikte belirgin bir miktarda enerji oluşturduğu durumlarda, yüksek enerji çeliğin bölgesel özelliklerini değiştirebilir ve bölgede çeliğin sertliğini plakanın kenarında arttırır. Sertliğin artması çeliğin kenardaki difüzyon özelliklerini değiştirebilir ve galvanizli kapmanın bu kenarda oluşmasını çok zorlaştırır.

Bu sonuç, plakanın galvaniz potasında fazlasıyla reaktif olan silikon ve/veya fosfor içeriğe sahip olmasıyla daha karmaşık hale gelir. Reaktif çelik, metalin galvanizleme sıcaklığından ortam sıcaklığına soğutulması sırasındaki daralma farklılığına bağlı olarak içten ve dıştan pullanabilen kalın bir kaplama oluşturur. Çelik tabakadaki kalın kaplamalar ve yüksek stres kaplamayı pullanmaya yatkınlaştırır ve bunun nedeni çelik tabakanın silikon ve/veya fosfor içeriğidir.

Galvaniz kaplama kalın olduğunda ve kenar iyi yapılan kaplama oluşturmazsa, kenar pullanma işaretleri gösterebilir. Bu çelik tabakaların fortliftle taşınmasıyla ve galvaniz tesisinde depolandığı yerde zemine temasıyla yayılabilir. Bu malzeme taşıma aşamaları kaplamanın zaten zayıf olan bağına baskı uygular ve dökülmenin kenarlardan başlamasına neden olur. Kenarlardaki pullanma belirtileri incelenip, dökülen kısımlar ASTM A780’e uygun olarak onarılabilir.

Galvanizci, üretici ve çelik tedarikçisi arasındaki iletişim, tabaka sıcak daldırma galvanizle kaplandıktan sonra inceleme aşamasına varmadan bu potansiyel sorunu ortaya çıkartabilir.

Uçlarında birleştirme yeri için kesim yapılmış olan çeliklerin sıcak daldırma galvanizle kaplandığında çatlama yaptığına dair duyum aldım. Bu kaygılar halen geçerli midir? Çatlamayı önlemek için ne yapabilirim?

Öncelikle kolon ve kirişlerde birleştirme yeri kesim işleminin sıcak daldırma galvaniz prosesinden nasıl etkilendiğini çok iyi anlamak gerekir. American Institute of Steel Construction’ın (Amerika Yapısal Çelik Enstitüsü) Yapısal Çelik Elkitabı’na göre yapısal parçalar birleştirilirken minimum ½ inch boşluk bırakılmalıdır.  Bu boşluğu sağlamak için malzemeyi ağdan ve/veya yapısal kirişlerin flanşından çıkartmak yararlı olur.  Malzemenin bölümlerini kesmek, cope cutting- bu malzemeyi çıkartmanın pratik bir metodudur. Galvanizciler, üreticilerden galvanizleme öncesinde ekstra önem isteyen kaynak işlemine sahip çelikler talep edebilirler.

Daldırma galvanizciler, galvanizleme sonrasında kesim yerlerinin çevresinde oluşan çatlaklara tanık oldular. Kesikler radyal olarak birleşim kesiminin yarıçapından itibaren genişleme eğilimindedir ve her iki tarafta da görünürler; çatlaklar malzeme boyunca genişler.  Çatlakların çeşitli çelik kesimlerinde farklı metotlarla gelişebildiği biliniyor. Cope cutlar oldukça kaba olabilir ve önemli ölçüde kalıntı gerimi içerebilir. Bu,  kırılganlığa dair pek çok kaygıya yol açar.  Katı çelik ve sıvı çinkonun arasındaki reaksiyonun bir sonucu olan sıvı metal destekli çatlama, aynı zamanda cope çatlaması potansiyeli arttıran bir faktördür.  Çatlaklar galvanizleme sonrasında onarabilir ve kaplama ASTM A780’e göre tamir edilebilir ancak gerekli önlemlerin alınması ve çatlakların oluşmaması ekonomik avantaj sağlar.

Çatlamanın sadece belirli bir sayıdaki kesiklerde oluşmasıyla beraber üreticinin ve galvanizcinin çatlamayı azaltmanın mümkün olduğunun bilincinde olması önemlidir. Kesilen bölüme ısı uygulanması çatlama olasılığını belirgin bir şekilde azaltabilir. Bir kaynak parçası direkt olarak uygulanabilir ve yukarıdaki resimde çerçeve içinde vurgulandığı gibi kesikten 1 inch genişlemesine karşı termal uygulama çatlama potansiyelini düşürmek için gereklidir.

Yaş depolama lekeleri ne gibi problemler doğurur, bu nasıl engellenir?

Yeni galvanizlenmiş bir çelikteki çinko oldukça reaktif bir yapıya sahiptir ve çinko-oksit ve çinko-hidroksit şeklindeki korozif yapılara dönüşmek ister. Nihayetinde de kararlı çinko-karbonat haline gelir. Galvanizlenmiş çelik sıkıca istiflendiğinde veya nemli kutlara depolandığında serbest halde bulunan havayla teması kesilir. Bu gibi durumlarda çinko, çok sayıda çinko-hidroksit tabakaları haline gelir.  En güçlü yaş depolama lekeleri bile bir temizleyici veya naylon bir fırça ile kolaylıkla temizlenebilir. Yaş depolama lekeleri engellemek için, galvanizlenmiş çelik kapalı mekanlarda tutulmalı veya çok fazla miktarda serbest akışkan havadan korunmalı.

Haber, Etkinlik ve Duyurularımız için bültenimize abone olun.

Başarıyla abone oldunuz!

Share This